Rørkonstruksjon

Flåte

Flåte

Flåte utviklet i samarbeid med kunde.

Konstruert i 315mm SDR 11 rør.