SAMFUNNSENGASJEMENT

Det er viktig for oss å finne neste generasjons ansatte for å kunne utvikle fremtidens løsninger. Vi er lokalisert i sentrum rundt mange spennende virksomheter langs Vestlandets kyst som bidrar i felleskap til denne utviklingen

 

(kilde: http://www.holtenmedia.no/)