TEKNOLOGI

APB5 bøyen er utviklet og designet for avansert automatisk måling av vannkvalitet langs kyst, i fjorder og innsjøer. Bøyen er tilknyttet server og nettside som viser og lagrer måleresultater når bøyen sender en målesonde ned og opp i vannsøylen.